Latvijas Kuģniecība
 
 

Revīzijas komiteja

 

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

Jozefs H.J. Bārdemans

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs kopš 2011. gada janvāra, atkārtoti ievēlēts revīzijas komitejas locekļa amatā uz 3 gadu termiņu ar pilnvaru termiņa sākumu ar 2015. gada 25. jūliju. Viņš ir strādājis ABN AMRO bankā, sākotnēji kā IT auditors, vēlāk kā auditors padziļinātās izpētes departamentā, iegūstot pieredzi dažādās biznesa nozarēs. 1997. gadā Bārdemans pievienojās Vitol Grupai kā iekšējais auditors, vēlāk vadījis grāmatvedības departamentu Vitol Roterdamas birojā. Darbu Vitol grupā pārtraucis 2010. gadā, lai uzsāktu savu finanšu konsultāciju biznesu. Bārdemana kungam nepieder a/s „Latvijas kuģniecība” akcijas.

Revīzijas komitejas locekļi

Lāsens Idikens

Revīzijas komitejas loceklis akciju sabiedrībā „Latvijas kuģniecība” un akciju sabiedrībā „Ventspils nafta”. Atkārtoti ievēlēts revīzijas komitejas locekļa amatā uz 3 gadu termiņu ar pilnvaru termiņa sākumu ar 2015. gada 25. jūlijā. Idikenam ir vairāk nekā 12 gadu starptautiska pieredze revīzijas jomā dažādās nozarēs. Viņš pievienojās Vitol Grupai 2008. gada janvārī kā Vitol Grupas Iekšējā audita departamenta vadītājs. Idikena kungam nepieder a/s „Latvijas kuģniecība” akcijas.

Nafiseta Neguča

Atkārtoti ievēlēta revīzijas komitejas locekļa amatā uz 3 gadu termiņu ar pilnvaru termiņa sākumu ar 2015.gada 25.jūlijā. Nafiseta Neguča 2002. gadā ir beigusi Maskavas Valsts universitātes Starptautisko sakaru fakultāti un kopš 2002. gada strādā VNT S.A. pārstāvniecības Maskavā Finanšu departamentā, kur šobrīd ieņem finanšu kontroliera amatu. Negučas kundzei nepieder a/s „Latvijas kuģniecība” akcijas.