Latvijas Kuģniecība
 
 

Valde

 

Valdes priekšsēdētājs

Robert Kirkup
Robert Kirkup

Roberts Kirkups (Robert Kirkup) ir Valdes priekšsēdētājs no 2014. gada 1. marta, ievēlēts uz 5 gadu termiņu. Iepriekš, kopš 2013. gada 17. oktobra viņš ieņēma padomes priekšsēdētāja amatu. Roberts Kirkups kopš 2013. gada 1. septembra ieņem valdes priekšsēdētāja amatu arī akciju sabiedrībā „Ventspils nafta”. R. Kirkups ir arī „Ventspils nafta” meitassabiedrību - SIA „LatRosTrans” padomes priekšsēdētājs, kā arī SIA „Ventspils nafta termināls” padomes loceklis. Naftas un cukura industrijā darbojas vairāk nekā 20 gadus. 1996. gadā pievienojies „Vitol Group”, ieņemot dažādus vadošos amatus. Profesionālā izglītība: Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā ar atzinību. 

Valdes locekļi

Paul Thomas
Paul Thomas

Pols Tomas (Paul Thomas) ir AS „Latvijas kuģniecība” valdes loceklis kopš 2010. gada jūlija un pārvēlēts 2016. gada martā uz 5 gadu termiņu. „Vitol” grupā P.Tomas strādā kopš 1988. gada, bet kopš 2007. gada ieņem arī kuģošanas kompānijas „Finaval Spa” direktora amatu. 

Paul Mulholland
Paul Mulholland

Pola Malholandam (Paul Mulholland) ir gandrīz 18 gadu pieredze enerģētikas sektorā, un kopš 2006. gada viņš ir vecākais juriskonsults “Vitol” grupā. Augstāko izglītību P. Malholands ir ieguvis Varvikas universitātē.