Latvijas Kuģniecība
 
 

Vide

Vide

Galvenais „Latvijas kuģniecības” vides aizsardzības politikas mērķis ir pilnīga vides piesārņojuma novēršana visos uzņēmuma darbības līmeņos. Tas nozīmē drošu kuģu ekspluatāciju un maksimāli apzinātus vides piesārņošanas un drošības riskus.

Vides aizsardzības un drošības politika visām kuģu apkalpēm nosaka par pienākumu:

  • sistemātiski ievērot standarta vides aizsardzības procedūras;

  • laikus identificēt drošības riskus un novērst tos;

  • organizēt regulāras mācības par piesārņojuma seku likvidēšanu.

Ņemot vērā cilvēciskā faktora lielo nozīmi darba drošībā un vides aizsardzībā, “Latvijas kuģniecība” nodrošina saviem darbiniekiem darba drošības un vides aizsardzības mācības, kas ļauj sagatavot motivētu un augsti kvalificētu personālu.

„Latvijas kuģniecība” ievēro visus nacionālos un starptautiskos vides aizsardzības likumus un vadlīnijas. To apliecina uzņēmuma darbības atbilstība Starptautiskā drošības un menedžmenta kodeksa (ISM Code) prasībām. ISM (International Safety Management) sertifikātus ir saņēmuši visi kuģi.